Main máy tính

Mainboard có chức năng chính là để gắn các linh kiện khác và kết nối chúng lại với nhau thông qua các đường mạch in. Mỗi loại mainboard thường hỗ trợ một số chuẩn RAM, CPU nhất định.

Không có sản phẩm nào trong danh mục này.