Phụ kiện máy tính

phụ kiện liên quan đến máy tính

Ổ cứng HDD máy tính bàn Seagate 1TB

1.450.000₫-25%

1.090.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Western 1TB

1.600.000₫-32%

1.090.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Western 3TB

2.550.000₫-26%

1.890.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Western 4TB

3.250.000₫-15%

2.750.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Seagate 2TB

2.250.000₫-43%

1.290.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Western 2TB

2.450.000₫-47%

1.290.000₫

Ram máy tính bàn Kingston DDR2 2GB

350.000₫-49%

180.000₫

Ram máy tính bàn Kingston DDR3 2GB

350.000₫-20%

280.000₫

Ram máy tính bàn Kingston DDR3 4GB

750.000₫-31%

520.000₫