Phụ kiện máy tính

phụ kiện liên quan đến máy tính

Ổ cứng HDD máy tính bàn Seagate 1TB

1.450.000₫-25%

1.090.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Western 1TB

1.600.000₫-32%

1.090.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Western 3TB

2.550.000₫-26%

1.890.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Western 4TB

3.250.000₫-15%

2.750.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Seagate 2TB

2.250.000₫-43%

1.290.000₫

Ổ cứng HDD máy tính bàn Western 2TB

2.450.000₫-47%

1.290.000₫

Ram máy tính bàn Kingston DDR2 2GB

350.000₫-66%

119.000₫

Ram máy tính bàn Kingston DDR3 2GB

350.000₫-57%

149.000₫

Ram máy tính bàn Kingston DDR3 4GB

490.000₫-39%

299.000₫

Ram máy tính bàn Crucial DDR4 4G

499.000₫-40%

299.000₫