Ram máy tính

RAM (Random Access Memory)  bộ nhớ dữ liệu tạm thời, được biết đơn giản là RAM (DRAM),  một phần của máy tính, cho phép lưu giữ thông tin trong 1 khoảng thời gian ngắn.